Använd de nya möjligheter som finns!

Den 1 juli 2020 organiserade Lärarförbundet om för medlemmar inom fristående verksamhet och inom staten. Hur kan ni använda er av de nya möjligheter som det skapat?

Få koll och diskutera med kollegorna! Vårt upplägg i 3 steg tar ca 30 minuter. 

Ladda ner/skriv ut diskussionsmaterialet

Redan använt materialet nedan? Gör vår arbetsplatsdialog "Tillsammans får vi rätt saker att hända!"

Steg 2 Hur vill vi ha det hos oss?

10 min

Med ombud får ni mer insyn och större inflytande. Med klubb kan ni sätta ännu större tryck tillsammans. 

OMBUD. Nyfiken på att utse ombud? Se vår korta film om ombudsuppdraget och vad det innebär.

KLUBB. I den här filmen får ni veta mer om fördelarna med klubb och hur det går till att bilda klubb. 

Några som redan har bildat klubb är lärarna på Järna Friskola. Läs mer om hur dom gjorde!

Diskutera

  • Hur vill vi ha det hos oss?
  • Vilka möjligheter ser vi? Hinder?
  • Gå laget runt
  • Samtala

Steg 3 Vad vill vi göra?

10 min

Om ni vill välja ombud så går det bra att vara flera ombud. Så här går det till.

Om ni är mer nyfikna på att bilda klubb  läs mer om hur det går till här.

Diskutera

  • Hur ska vi arbeta vidare?
  • Bestäm vem som gör vad och när det ska vara gjort.
  • Om ni behöver stöd, hör av er till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.
  • Dokumentera och sprid bland kollegorna.

Lycka till!

Hur har det gått?

Nu är vi nyfikna: Finns frågor ni inte har fått svar på? Vill ni ha hjälp med att utse ombud eller bilda klubb?

Berätta här!

Synpunkter, frågor eller tips?

Medlemmar har alltid har tillgång till facklig vägledning och stöd via Lärarförbundet Kontakt. Välkomna att höra av er!