Vad bra!

Fundera på vilka förutsättningar du har för att bli en bra lärare. Hur kan vi göra så att fler får rätt förutsättningar?

Vi vet att det är lärarna och skolledarna som tillsammans skapar framtiden. Men vi vet också att ibland saknas förutsättningarna.

Gå vidare och gör Lärarförbundets dialog för lärarstudenter.

Gör dialogen!

Varje lärare ska ha möjlighet att vara en bra lärare. Det ska vara balans mellan krav och resurser, och det ska finnas möjlighet till utveckling i yrket.

Gör Lärarförbundets studentdialog tillsammans med dina kurskamrater eller uppmana arbetslaget du är på praktik hos under din VFU att göra arbetsplatsdialogen.

Lärarförbundets studentdialog  

Så här många är vi som deltar i Lärarförbundets digitala dialog:

0

Dela dialogen!

Ju fler som deltar desto större förändring! Dela den här länken med någon som du tycker ska vara med i dialogen.

dialog.lararforbundet.se

Allt börjar med bra lärare!

Lärarförbundet är den enda organisation som samlar kraften från hela lärarprofessionen. Vi är störst för att vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att vara bra lärare och skolledare. Därför vägrar vi ställa olika lärarkategorier eller lärare och skolledare mot varandra. Alternativet till samling är förödande – en splittrad profession ger frivilligt bort makten över sin egen utveckling till andra.

Genom att samla hela professionen i vårt förbund, stärker vi vårt inflytande och vår ställning. Vi vet att det är du, jag och vi tillsammans som har  svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige.

 

Inspiration och verktyg

Lärarförbundet har som mål att ha en ständigt pågående dialog på arbetsplatserna och här är flera exempel på där dialogen resulterade i förändring.

Så här gjorde vi!

Här samlar vi länkar som vi tror att du kommer ha nytta av inför, under och efter en arbetsplatsdialog.

Mer läsning och inspiration!

Vi vet att det är du, jag och vi tillsammans som har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige.

Tillsammans är vi starka! Det är kostnadsfritt att vara medlem i Lärarförbundet för dig som är lärarstudent. 

Bli medlem!