Vad tråkigt! Hoppas att det är tillfälligt.

Vi vet att det är skolledarna och lärarna som tillsammans skapar framtiden. Men vi vet också att ibland saknas förutsättningarna.

Fundera på vilka förutsättningar du behöver för att vara en bra skolledare. 

Det är tillsammans som vi får saker att hända på varje arbetsplats och därför är det dags att sätta igång med Lärarförbundets arbetsplatsdialog. 

Dialog på din arbetsplats

Varje skolledare ska ha möjlighet att vara en bra skolledare. Det ska vara balans mellan krav och resurser, och det ska finnas möjlighet till utveckling i yrket.

Det är viktigt att du och dina kollegor samtalar om hur ni har det på jobbet – för det är genom dialogen på arbetsplatsen som vi kan lyssna in vad som är bra, men också vad som behöver förbättras.

I Lärarförbundet driver vi våra frågor tillsammans – på arbetsplatsen, i hela förbundet och i samverkan med arbetsgivaren.

Arbetsplatsdialog för skolledare

Så här många är vi som deltar i Lärarförbundets digitala dialog:

0

Dela dialogen!

Ju fler som deltar desto större förändring! Dela den här länken med någon som du tycker ska vara med i dialogen.

dialog.lararforbundet.se

Allt börjar med bra lärare!

Lärarförbundet är den enda organisation som samlar kraften från hela lärarprofessionen. Vi är störst för att vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att vara bra lärare och skolledare. Därför vägrar vi ställa olika lärarkategorier eller lärare och skolledare mot varandra. Alternativet till samling är förödande – en splittrad profession ger frivilligt bort makten över sin egen utveckling till andra.

Genom att samla hela professionen i vårt förbund, stärker vi vårt inflytande och vår ställning. Vi vet att det är du, jag och vi tillsammans som har  svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige.

 

Inspiration och verktyg

Lärarförbundet har som mål att ha en ständigt pågående dialog på arbetsplatserna och här är flera exempel på där dialogen resulterade i förändring.

Så här gjorde vi!

Här samlar vi länkar som vi tror att du kommer ha nytta av inför, under och efter en arbetsplatsdialog.

Mer läsning och inspiration!

Vi vet att det är du, jag och vi tillsammans som har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige.

Bli medlem!