Från risk till frisk

Detta dialogstöd är enkelt och du kan själv göra det med dina skolledarkollegor.

Dialogen kräver inte mer än ditt och dina skolledarkollegors engagemang och cirka 30 minuter av er tid! 

Du kan också göra Lärarförbundets arbetsplatsdialog med dina lärarkollegor.

Nu kör vi!

Steg 1

Från risk till frisk

Vad är en friskfaktor - vad är det som skapar en god arbetsmiljö?

Steg 2

Från risk till frisk

Vilken friskfaktor är viktigast för oss?

  1. Vi enas genom handuppräckning, markering på affisch eller annat valfritt sätt vilken friskfaktor som är viktigast hos oss.
  2. Vi jobbar i mindre grupper vidare med den friskfaktor som fått flest markeringar/röster.

Steg 3

Från risk till frisk

Värdera på en skala 1-5 (där 1 är sämst och 5 är bäst) var vi befinner oss idag utifrån vald friskfaktor. Vad behöver hända för att vi ska värdera den högre?

  1. Vilka hinder finns för att det ska hända?
  2. Vilka möjligheter finns för att det ska hända?

Steg 4

Från risk till frisk

Avsluta med att dokumentera det ni kommit fram till.

Lycka till!

Hur har det gått?

Efter en genomförd dialog vill vi att ni meddelar oss för att ni ska få så bra stöd som möjligt.

Ni meddelar genom att svara på några frågor och ni kan också berätta för oss vad ni diskuterade.

Svara på frågorna här!