Tillsammans får vi rätt saker att hända!

Detta dialogstöd är enkelt och du kan själv göra det med dina kollegor. Arbetsplatsdialogen kräver inte mer än ditt och dina skolledarkollegors engagemang och cirka 30 minuter av er tid! 

Du kan också göra Lärarförbundets arbetsplatsdialog med dina lärarkollegor.

Nu kör vi!

Steg 1

Läs Lärarförbundets programförklaring!

Du har läst Lärarförbundets budskapsberättelse. Den berättar om vilka vi är, vad vi står för och vad vi tror på.

 • Vad väcker berättelsen för tankar och känslor hos dig?
 • Reflektera kort tillsammans.

 

Steg 2

Vad gör mig till en bra skolledare på min arbetsplats?

 • Tänk själv 
 • Laget runt
 • Samtala
 • Dokumentera

 

Steg 3

Vilka förutsättningar behöver förbättras eller komma till för att vi som skolledare ska kunna vara bra oftare?

 • Tänk själv.
 • Laget runt.
 • Enas om den viktigaste förutsättningen att jobba vidare med tillsammans i er grupp.

Steg 4

Hur går vi vidare i det vi vill förbättra?

Fundera nu på hur ni kan göra för att arbeta vidare tillsammans:

 • Vilka hinder ser vi?
 • Vilka möjligheter ser vi?
 • Vad kan vi själva påverka?
 • Vad kan jag göra själv eller tillsammans med kollegor?
 • Med skolledarombud/skolledarstyrelsen?
 • Tillsammans med avdelningsstyrelsen?

Gå sedan vidare:

 • Identifera en eller ett par aktiviteter och hur ni ska genomföra dem.
 • Skapa helst enkla aktiviteter som inte tar så mycket tid och energi.
 • Bestäm vem som gör vad och när det ska vara gjort.
 • Dokumentera och sprid bland kollegorna. Återkoppla till Lärarförbundet Skolledare lokalt/Lärarförbundets avdelning. 

Lycka till!

Hur har det gått?

Efter en genomförd dialog vill vi att ni meddelar oss för att ni ska få så bra stöd som möjligt från er avdelning. Ni meddelar genom att svara på några frågor och ni kan också berätta för oss vad ni diskuterade.

Svara på frågorna här!