Skolledare tar ansvar för framtiden

Har du rätt förutsättningar för att vara en bra skolledare?