Tillsammans får vi rätt saker att hända!

Detta dialogstöd är enkelt och du kan själv göra det med dina kollegor. Arbetsplatsdialogen kräver inte mer än ditt och dina kollegors engagemang och cirka 30 minuter av er tid! 

Nu kör vi!

Steg 1

Läs Lärarförbundets programförklaring!

Du har läst Lärarförbundets budskapsberättelse. Den berättar om vilka vi är, vad vi står för och vad vi tror på.

 • Vad väcker berättelsen för tankar och känslor hos dig?
 • Reflektera kort tillsammans.

 

Steg 2

Vad gör oss till bra lärare på vår arbetsplats?

 • Fundera över vilka egenskaper, kompetenser, förmågor mm hos mig och hos andra som gör oss till bra lärare på just vår arbetsplats.
 • Fundera själv på frågan
 • Gå laget runt - försök svara på frågan
 • Samtala
 • Dokumentera

Steg 3

Vilka förutsättningar behövs för att vi ska kunna vara bra lärare oftare?

 • Fundera själv på frågan
 • Gå laget runt – försök att svara på frågan
 • Enas om den viktigaste förutsättningen att jobba vidare med

Tänk fritt utan begränsningar.

Steg 4

Möjligheter och hinder

Utifrån det som ni kom fram till:

 • Vilka möjligheter ser ni?
 • Vilka hinder ser ni?
 • Vad kan vi själva påverka?
 • Vad kan jag göra själv eller tillsammans med kollegor? Med ombud? Med avdelningsstyrelsen?

Steg 5

Hur går vi vidare?

 • Fundera nu på hur ni kan göra för att arbeta vidare.
 • Beroende på arbetsplatsens storlek och hur arbetet är organiserat kan ni välja att jobba vidare i mindre grupper eller enas om en fråga som ni vill jobba vidare med tillsammans.
 • Identifiera vad som behöver göras och hur det ska genomföras, gör en handlingsplan.
 • Skapa helst enkla aktiviteter som inte tar så mycket tid och energi. 
 • Bestäm vem som gör vad och när det ska vara gjort.
 • Återkoppla till er avdelningsstyrelse att ni har genomfört en eller flera arbetsplatsdialoger och vad ni har kommit fram till.
 • Avdelningsstyrelsen kan vara ett bra stöd i ert fortsatta arbete.
 • Dokumentera och sprid bland kollegorna.

Lycka till!

Hur har det gått?

Efter en genomförd dialog vill vi att ni meddelar oss för att ni ska få så bra stöd som möjligt från er avdelning. Ni meddelar genom att svara på några frågor och ni kan också berätta för oss vad ni diskuterade.

Svara på frågorna här!